Pictures of the k LITTER

 

 1 week 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0005.jpg

Description: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0010.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0008.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0007.jpg


---------------------------------------

(N)Migoto’s Knerten , NFO d 22 – Male

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0015.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0014.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0019.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0017.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0016.jpg

 

---------------------------------------

(N)Migoto’s Karoline , NFO n 22 – Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0025.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0022.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0030.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0027.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0026.jpg

 

---------------------------------------

(N)Migoto’s Kamelia , NFO g 22 – Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0035.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0042.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0041.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0039.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0037.jpg

 

---------------------------------------

(N)Migoto’s Kiara , NFO fs 22 – Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0053.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0052.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0051.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0050.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0054.jpg

 

---------------------------------------

(N)Migoto’s Kamille , NFO g 22 – Female

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0065.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0062.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0061.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0058.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0068.jpg

 

---------------------------------------

(N)Migoto’s Karolius , NFO d 22 – Male

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0077.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0076.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0075.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0070.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0081.jpg

 

---------------------------------------

(N)Migoto’s Kokos , NFO a 22 – Male

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0092.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0091.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0089.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0087.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0084.jpgDescription: Description: J:\Pictures\K-kull\K-kull_1_week\20101108_K-kull_1_week_0095.jpg

 

---------------------------------------

(N)Migoto’s Kasper , NFO d(s) 22 – Male